(0)
Công Ty Mua Bán Và Sửa Chữa Các Thiết Bị Điện Công Nghiệp

MCCB LS TS1600H 1600A 4P 70kA

Giá gốc là: 80.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 42.400.000 ₫.
- 47%

MCCB LS TS1250H 1250A 4P 70kA

Giá gốc là: 64.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 33.920.000 ₫.
- 47%

MCCB LS TS1000H 1000A 4P 70kA

Giá gốc là: 56.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 29.680.000 ₫.
- 47%

MCCB LS ABS804c 700A 4P 75kA

Giá gốc là: 18.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.970.000 ₫.
- 47%

MCCB LS ABS33c 30A 3P 14kA

Giá gốc là: 930.000 ₫.Giá hiện tại là: 500.000 ₫.
- 46%

MCCB LS ABS33c 20A 3P 14kA

Giá gốc là: 930.000 ₫.Giá hiện tại là: 500.000 ₫.
- 46%

MCCB LS ABS104c 20A 4P 42kA

Giá gốc là: 1.970.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.050.000 ₫.
- 47%