(0)
Công Ty Mua Bán Và Sửa Chữa Các Thiết Bị Điện Công Nghiệp

MCCB LS TS1600H 1600A 4P 70kA

42.400.000 
- 47%

MCCB LS TS1250H 1250A 4P 70kA

33.920.000 
- 47%

MCCB LS TS1000H 1000A 4P 70kA

29.680.000 
- 47%

MCCB LS ABS804c 700A 4P 75kA

9.970.000 
- 47%

MCCB LS ABS33c 30A 3P 14kA

500.000 
- 46%

MCCB LS ABS33c 20A 3P 14kA

500.000 
- 46%

MCCB LS ABS104c 20A 4P 42kA

1.050.000 
- 47%