(0)
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Tiếp điểm
Số chân
Dòng điện
Dòng cắt
Số cực
Công suất
Độ kín nước