(0)
Thương hiệu
Công suất
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Số cực
Dòng điện
Tải bảng giá biến tần: Bảng Giá Hitachi (1/2022)(1/2022)