(0)
Thương hiệu
Công suất
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Số cực
Dòng điện
Dòng rò
Điện áp điều khiển
Kích thước màn hình
LS

Bảng giá Biến tần, PLC & HMI: Bảng Giá LS (1/2022)(1/2022)
Bảng giá thiết bị đóng cắt: Bảng Giá đóng cắt LS (20/03/2021)(20/03/2022)