Nút nhấn nhả Hanyoung MRX-TM1D0A 22mm đèn Xanh dương 12-24V

65.000 

SKU: MRX-TM1D0A
Nhà sản xuất: Hanyoung Nux – Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Báo giá
Mã: MRX-TM1D0A Danh mục: ,

Có đèn 12 – 24 V d.c./a.c, nhấn nhả, 1a1b

Hanyoung MRX

SKUĐường kínhMàuĐiện ápLoạiChất liệu
MRX-AA1A0A30mmXanh dương110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1A3A30mmXanh dương380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1D0A30mmXanh dương12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A0A30mmXanh dương110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A3A30mmXanh dương380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1D0A30mmXanh dương12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A0A25mmXanh dương110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A3A25mmXanh dương380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1D0A25mmXanh dương12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A0A25mmXanh dương110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A3A25mmXanh dương380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1D0A25mmXanh dương12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-RA1A0A22mmXanh dương110-220VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1A3A22mmXanh dương380VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1D0A22mmXanh dương12-24VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A0A22mmXanh dương110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A3A22mmXanh dương380VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1D0A22mmXanh dương12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-KA1A0A25mmXanh dương110-220VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1A3A25mmXanh dương380VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1D0A25mmXanh dương12-24VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A0A25mmXanh dương110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A3A25mmXanh dương380VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1D0A25mmXanh dương12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-TA1A0A22mmXanh dương110-220VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1A3A22mmXanh dương380VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1D0A22mmXanh dương12-24VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A0A22mmXanh dương110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A3A22mmXanh dương380VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1D0A22mmXanh dương12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-AA1A0G30mmXanh lá110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1A3G30mmXanh lá380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1D0G30mmXanh lá12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A0G30mmXanh lá110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A3G30mmXanh lá380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1D0G30mmXanh lá12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A0G25mmXanh lá110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A3G25mmXanh lá380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1D0G25mmXanh lá12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A0G25mmXanh lá110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A3G25mmXanh lá380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1D0G25mmXanh lá12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-RA1A0G22mmXanh lá110-220VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1A3G22mmXanh lá380VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1D0G22mmXanh lá12-24VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A0G22mmXanh lá110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A3G22mmXanh lá380VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1D0G22mmXanh lá12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-KA1A0G25mmXanh lá110-220VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1A3G25mmXanh lá380VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1D0G25mmXanh lá12-24VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A0G25mmXanh lá110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A3G25mmXanh lá380VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1D0G25mmXanh lá12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-TA1A0G22mmXanh lá110-220VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1A3G22mmXanh lá380VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1D0G22mmXanh lá12-24VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A0G22mmXanh lá110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A3G22mmXanh lá380VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1D0G22mmXanh lá12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-AA1A0Y30mmVàng110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1A3Y30mmVàng380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1D0Y30mmVàng12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A0Y30mmVàng110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A3Y30mmVàng380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1D0Y30mmVàng12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A0Y25mmVàng110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A3Y25mmVàng380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1D0Y25mmVàng12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A0Y25mmVàng110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A3Y25mmVàng380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1D0Y25mmVàng12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-RA1A0Y22mmVàng110-220VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1A3Y22mmVàng380VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1D0Y22mmVàng12-24VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A0Y22mmVàng110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A3Y22mmVàng380VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1D0Y22mmVàng12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-KA1A0Y25mmVàng110-220VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1A3Y25mmVàng380VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1D0Y25mmVàng12-24VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A0Y25mmVàng110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A3Y25mmVàng380VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1D0Y25mmVàng12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-TA1A0Y22mmVàng110-220VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1A3Y22mmVàng380VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1D0Y22mmVàng12-24VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A0Y22mmVàng110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A3Y22mmVàng380VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1D0Y22mmVàng12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-AA1A0R30mmĐỏ110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1A3R30mmĐỏ380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AA1D0R30mmĐỏ12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A0R30mmĐỏ110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1A3R30mmĐỏ380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-AM1D0R30mmĐỏ12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A0R25mmĐỏ110-220VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1A3R25mmĐỏ380VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NA1D0R25mmĐỏ12-24VNhấn giữđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A0R25mmĐỏ110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1A3R25mmĐỏ380VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-NM1D0R25mmĐỏ12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhôm
MRX-RA1A0R22mmĐỏ110-220VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1A3R22mmĐỏ380VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RA1D0R22mmĐỏ12-24VNhấn giữđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A0R22mmĐỏ110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1A3R22mmĐỏ380VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-RM1D0R22mmĐỏ12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhôm
MRX-KA1A0R25mmĐỏ110-220VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1A3R25mmĐỏ380VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KA1D0R25mmĐỏ12-24VNhấn giữđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A0R25mmĐỏ110-220VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1A3R25mmĐỏ380VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-KM1D0R25mmĐỏ12-24VNhấn nhảđầu bằng, nhựa
MRX-TA1A0R22mmĐỏ110-220VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1A3R22mmĐỏ380VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TA1D0R22mmĐỏ12-24VNhấn giữđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A0R22mmĐỏ110-220VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1A3R22mmĐỏ380VNhấn nhảđầu lồi, nhựa
MRX-TM1D0R22mmĐỏ12-24VNhấn nhảđầu lồi, nhựa

Thông tin bổ sung

Thương hiệu
Thời gian bảo hành

1 Năm

Màu

Xanh da trời

Đường kính

22mm

Tiếp điểm

1NO+1NC

Điện áp ngõ vào
Series
Yêu cầu tư vấn0342 678 887(Call/Zalo)

Có thể bạn thích…

Khu vực Miền Nam

Call: 0345 177 768 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Bắc

Call: 0384 988 968 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Trung

Call: 0374 687 899/ Chat Zalo zalo

Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành

Call: 0348 957 778/ Chat Zalo zalo

Email liên hệ

dich-vu-sua-chua-bien-tan-thiet-bi-tu-dong-hoa