(0)
Công suất
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Ngõ ra
Dòng điện
Đường kính
Tốc độ
Kích thước màn hình