(0)
Công suất
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Ngõ ra
Kích thước màn hình