(0)
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Ngõ ra
Đường kính