(0)
Thương hiệu
Số chân
Dòng điện
Dòng cắt
Điện áp
Số cực
Loại đồng hồ đo
Loại đèn báo
Kích thước
Độ kín nước