(0)
Thương hiệu
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Số cực
Dòng điện
Thương hiệu bán chạy: , , , , ,
Tham khảo thêm: MCB, MCCB, RCBO, CB chống sét