(0)
Thương hiệu
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Số cực
Dòng điện
Thương hiệu bán chạy: , , , , ,
Tham khảo thêm: MCB, MCCB, RCBO, CB chống sét
Series phổ biến: BH-D6, BH-D10, BHW-T4, BHW-T10