(0)
Thương hiệu
Điện áp ngõ vào
Kích thước màn hình
Thương hiệu: Mitsubishi, Delta, LS, Omron, Proface, Siemens