(0)
Thương hiệu
Điện áp ngõ vào
Ngõ ra
Đường kính
Thương hiệu bán chạy: , , , ,
Loại cảm biến phổ biến: , , , , , , xy lanh, Điện dung