(0)
Thương hiệu
Điện áp ngõ vào
Ngõ ra
Kích thước màn hình
Thương hiệu phổ biến: , , , ,
PLC dạng khối:DVP-ES3, DVP-EX2, DVP-ES2, DVP-ES, DVP-EH3, DVP-EC3
PLC dạng slim:DVP-SS2, DVP-SE, DVP-SA2, DVP-20SX2, DVP-SV