(0)
Thương hiệu
Công suất
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Ngõ ra
Số cực
Dòng điện
Dòng rò
Điện áp điều khiển
Kích thước màn hình
Mitsubishi-Banner

Tải bảng giá thiết bị đóng cắt: Bảng Giá Mitsubishi (2022)(2022)