(0)
Thương hiệu
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Số chân
Tín hiệu ngõ ra
Dòng điện
Số hiển thị
Khoảng cách phát hiện
Công suất