(0)
Thương hiệu
Số chân
Tín hiệu ngõ ra
Số hiển thị
Khoảng cách phát hiện
Dòng điện
Điện áp