(0)
Thương hiệu
Điện áp ngõ ra
Thương hiệu bán chạy: , , , ,
Loại bộ nguồn: ,
Điện áp thường dùng: 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, 5VDC, 15VDC