Cảm biến tiệm cận Omron E2B-S08LN02-MC-C1

589.000 

Mã sản phẩm: E2B-S08LN02-MC-C1
Hãng sản xuất: Omron
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

Báo giá
Mã: E2B-S08LN02-MC-C1 Danh mục: ,

Omron E2B

Model NOModel NCNgõ raKích thướcKhoảng cáchĐiện áp
E2B-S08KS01-WP-B1 2ME2B-S08KS01-WP-B2 2MPNP8mm1.5mm12-24V
E2B-S08KS01-WP-C1 2ME2B-S08KS01-WP-C2 2MNPN8mm1.5mm12-24V
E2B-S08LS01-WP-B1 2ME2B-S08LS01-WP-B2 2MPNP8mm1.5mm12-24V
E2B-S08LS01-WP-C1 2ME2B-S08LS01-WP-C2 2MNPN8mm1.5mm12-24V
E2B-S08KS01-MC-B1E2B-S08KS01-MC-B2PNP8mm1.5mm12-24V
E2B-S08KS01-MC-C1E2B-S08KS01-MC-C2NPN8mm1.5mm12-24V
E2B-S08LS01-MC-B1E2B-S08LS01-MC-B2PNP8mm1.5mm12-24V
E2B-S08LS01-MC-C1E2B-S08LS01-MC-C2NPN8mm1.5mm12-24V
E2B-S08KN02-WP-B1 2ME2B-S08KN02-WP-B2 2MPNP8mm2mm12-24V
E2B-S08KN02-WP-C1 2ME2B-S08KN02-WP-C2 2MNPN8mm2mm12-24V
E2B-S08LN02-WP-B1 2ME2B-S08LN02-WP-B2 2MPNP8mm2mm12-24V
E2B-S08LN02-WP-C1 2ME2B-S08LN02-WP-C2 2MNPN8mm2mm12-24V
E2B-S08KN02-MC-B1E2B-S08KN02-MC-B2PNP8mm2mm12-24V
E2B-S08KN02-MC-C1E2B-S08KN02-MC-C2NPN8mm2mm12-24V
E2B-S08LN02-MC-B1E2B-S08LN02-MC-B2PNP8mm2mm12-24V
E2B-S08LN02-MC-C1E2B-S08LN02-MC-C2NPN8mm2mm12-24V
E2B-S08KS02-WP-B1 2ME2B-S08KS02-WP-B2 2MPNP8mm2mm12-24V
E2B-S08KS02-WP-C1 2ME2B-S08KS02-WP-C2 2MNPN8mm2mm12-24V
E2B-S08LS02-WP-B1 2ME2B-S08LS02-WP-B2 2MPNP8mm2mm12-24V
E2B-S08LS02-WP-C1 2ME2B-S08LS02-WP-C2 2MNPN8mm2mm12-24V
E2B-S08KS02-MC-B1E2B-S08KS02-MC-B2PNP8mm2mm12-24V
E2B-S08KS02-MC-C1E2B-S08KS02-MC-C2NPN8mm2mm12-24V
E2B-S08LS02-MC-B1E2B-S08LS02-MC-B2PNP8mm2mm12-24V
E2B-S08LS02-MC-C1E2B-S08LS02-MC-C2NPN8mm2mm12-24V
E2B-S08KN04-WP-B1 2ME2B-S08KN04-WP-B2 2MPNP8mm4mm12-24V
E2B-S08KN04-WP-C1 2ME2B-S08KN04-WP-C2 2MNPN8mm4mm12-24V
E2B-S08LN04-WP-B1 2ME2B-S08LN04-WP-B2 2MPNP8mm4mm12-24V
E2B-S08LN04-WP-C1 2ME2B-S08LN04-WP-C2 2MNPN8mm4mm12-24V
E2B-S08KN04-MC-B1E2B-S08KN04-MC-B2PNP8mm4mm12-24V
E2B-S08KN04-MC-C1E2B-S08KN04-MC-C2NPN8mm4mm12-24V
E2B-S08LN04-MC-B1E2B-S08LN04-MC-B2PNP8mm4mm12-24V
E2B-S08LN04-MC-C1E2B-S08LN04-MC-C2NPN8mm4mm12-24V
E2B-M12KS02-WP-B1 2ME2B-M12KS02-WP-B2 2MPNP12mm2mm12-24V
E2B-M12KS02-WP-C1 2ME2B-M12KS02-WP-C2 2MNPN12mm2mm12-24V
E2B-M12LS02-WP-B1 2ME2B-M12LS02-WP-B2 2MPNP12mm2mm12-24V
E2B-M12LS02-WP-C1 2ME2B-M12LS02-WP-C2 2MNPN12mm2mm12-24V
E2B-M12KS02-M1-B1E2B-M12KS02-M1-B2PNP12mm2mm12-24V
E2B-M12KS02-M1-C1E2B-M12KS02-M1-C2NPN12mm2mm12-24V
E2B-M12LS02-M1-B1E2B-M12LS02-M1-B2PNP12mm2mm12-24V
E2B-M12LS02-M1-C1E2B-M12LS02-M1-C2NPN12mm2mm12-24V
E2B-M12KN05-WP-B1 2ME2B-M12KN05-WP-B2 2MPNP12mm5mm12-24V
E2B-M12KN05-WP-C1 2ME2B-M12KN05-WP-C2 2MNPN12mm5mm12-24V
E2B-M12LN05-WP-B1 2ME2B-M12LN05-WP-B2 2MPNP12mm5mm12-24V
E2B-M12LN05-WP-C1 2ME2B-M12LN05-WP-C2 2MNPN12mm5mm12-24V
E2B-M12KN05-M1-B1E2B-M12KN05-M1-B2PNP12mm5mm12-24V
E2B-M12KN05-M1-C1E2B-M12KN05-M1-C2NPN12mm5mm12-24V
E2B-M12LN05-M1-B1E2B-M12LN05-M1-B2PNP12mm5mm12-24V
E2B-M12LN05-M1-C1E2B-M12LN05-M1-C2NPN12mm5mm12-24V
E2B-M12KS04-WP-B1 2ME2B-M12KS04-WP-B2 2MPNP12mm4mm12-24V
E2B-M12KS04-WP-C1 2ME2B-M12KS04-WP-C2 2MNPN12mm4mm12-24V
E2B-M12LS04-WP-B1 2ME2B-M12LS04-WP-B2 2MPNP12mm4mm12-24V
E2B-M12LS04-WP-C1 2ME2B-M12LS04-WP-C2 2MNPN12mm4mm12-24V
E2B-M12KS04-M1-B1E2B-M12KS04-M1-B2PNP12mm4mm12-24V
E2B-M12KS04-M1-C1E2B-M12KS04-M1-C2NPN12mm4mm12-24V
E2B-M12LS04-M1-B1E2B-M12LS04-M1-B2PNP12mm4mm12-24V
E2B-M12LS04-M1-C1E2B-M12LS04-M1-C2NPN12mm4mm12-24V
E2B-M12KN08-WP-B1 2ME2B-M12KN08-WP-B2 2MPNP12mm8mm12-24V
E2B-M12KN08-WP-C1 2ME2B-M12KN08-WP-C2 2MNPN12mm8mm12-24V
E2B-M12LN08-WP-B1 2ME2B-M12LN08-WP-B2 2MPNP12mm8mm12-24V
E2B-M12LN08-WP-C1 2ME2B-M12LN08-WP-C2 2MNPN12mm8mm12-24V
E2B-M12KN08-M1-B1E2B-M12KN08-M1-B2PNP12mm8mm12-24V
E2B-M12KN08-M1-C1E2B-M12KN08-M1-C2NPN12mm8mm12-24V
E2B-M12LN08-M1-B1E2B-M12LN08-M1-B2PNP12mm8mm12-24V
E2B-M12LN08-M1-C1E2B-M12LN08-M1-C2NPN12mm8mm12-24V
E2B-M18KS05-WP-B1 2ME2B-M18KS05-WP-B2 2MPNP18mm5mm12-24V
E2B-M18KS05-WP-C1 2ME2B-M18KS05-WP-C2 2MNPN18mm5mm12-24V
E2B-M18LS05-WP-B1 2ME2B-M18LS05-WP-B2 2MPNP18mm5mm12-24V
E2B-M18LS05-WP-C1 2ME2B-M18LS05-WP-C2 2MNPN18mm5mm12-24V
E2B-M18KS05-M1-B1E2B-M18KS05-M1-B2PNP18mm5mm12-24V
E2B-M18KS05-M1-C1E2B-M18KS05-M1-C2NPN18mm5mm12-24V
E2B-M18LS05-M1-B1E2B-M18LS05-M1-B2PNP18mm5mm12-24V
E2B-M18LS05-M1-C1E2B-M18LS05-M1-C2NPN18mm5mm12-24V
E2B-M18KN10-WP-B1 2ME2B-M18KN10-WP-B2 2MPNP18mm10mm12-24V
E2B-M18KN10-WP-C1 2ME2B-M18KN10-WP-C2 2MNPN18mm10mm12-24V
E2B-M18LN10-WP-B1 2ME2B-M18LN10-WP-B2 2MPNP18mm10mm12-24V
E2B-M18LN10-WP-C1 2ME2B-M18LN10-WP-C2 2MNPN18mm10mm12-24V
E2B-M18KN10-M1-B1E2B-M18KN10-M1-B2PNP18mm10mm12-24V
E2B-M18KN10-M1-C1E2B-M18KN10-M1-C2NPN18mm10mm12-24V
E2B-M18LN10-M1-B1E2B-M18LN10-M1-B2PNP18mm10mm12-24V
E2B-M18LN10-M1-C1E2B-M18LN10-M1-C2NPN18mm10mm12-24V
E2B-M18KS08-WP-B1 2ME2B-M18KS08-WP-B2 2MPNP18mm8mm12-24V
E2B-M18KS08-WP-C1 2ME2B-M18KS08-WP-C2 2MNPN18mm8mm12-24V
E2B-M18LS08-WP-B1 2ME2B-M18LS08-WP-B2 2MPNP18mm8mm12-24V
E2B-M18LS08-WP-C1 2ME2B-M18LS08-WP-C2 2MNPN18mm8mm12-24V
E2B-M18KS08-M1-B1E2B-M18KS08-M1-B2PNP18mm8mm12-24V
E2B-M18KS08-M1-C1E2B-M18KS08-M1-C2NPN18mm8mm12-24V
E2B-M18LS08-M1-B1E2B-M18LS08-M1-B2PNP18mm8mm12-24V
E2B-M18LS08-M1-C1E2B-M18LS08-M1-C2NPN18mm8mm12-24V
E2B-M18KN16-WP-B1 2ME2B-M18KN16-WP-B2 2MPNP18mm16mm12-24V
E2B-M18KN16-WP-C1 2ME2B-M18KN16-WP-C2 2MNPN18mm16mm12-24V
E2B-M18LN16-WP-B1 2ME2B-M18LN16-WP-B2 2MPNP18mm16mm12-24V
E2B-M18LN16-WP-C1 2ME2B-M18LN16-WP-C2 2MNPN18mm16mm12-24V
E2B-M18KN16-M1-B1E2B-M18KN16-M1-B2PNP18mm16mm12-24V
E2B-M18KN16-M1-C1E2B-M18KN16-M1-C2NPN18mm16mm12-24V
E2B-M18LN16-M1-B1E2B-M18LN16-M1-B2PNP18mm16mm12-24V
E2B-M18LN16-M1-C1E2B-M18LN16-M1-C2NPN18mm16mm12-24V
E2B-M30KS10-WP-B1 2ME2B-M30KS10-WP-B2 2MPNP30mm10mm12-24V
E2B-M30KS10-WP-C1 2ME2B-M30KS10-WP-C2 2MNPN30mm10mm12-24V
E2B-M30LS10-WP-B1 2ME2B-M30LS10-WP-B2 2MPNP30mm10mm12-24V
E2B-M30LS10-WP-C1 2ME2B-M30LS10-WP-C2 2MNPN30mm10mm12-24V
E2B-M30KS10-M1-B1E2B-M30KS10-M1-B2PNP30mm10mm12-24V
E2B-M30KS10-M1-C1E2B-M30KS10-M1-C2NPN30mm10mm12-24V
E2B-M30LS10-M1-B1E2B-M30LS10-M1-B2PNP30mm10mm12-24V
E2B-M30LS10-M1-C1E2B-M30LS10-M1-C2NPN30mm10mm12-24V
E2B-M30KN20-WP-B1 2ME2B-M30KN20-WP-B2 2MPNP30mm20mm12-24V
E2B-M30KN20-WP-C1 2ME2B-M30KN20-WP-C2 2MNPN30mm20mm12-24V
E2B-M30LN20-WP-B1 2ME2B-M30LN20-WP-B2 2MPNP30mm20mm12-24V
E2B-M30LN20-WP-C1 2ME2B-M30LN20-WP-C2 2MNPN30mm20mm12-24V
E2B-M30KN20-M1-B1E2B-M30KN20-M1-B2PNP30mm20mm12-24V
E2B-M30KN20-M1-C1E2B-M30KN20-M1-C2NPN30mm20mm12-24V
E2B-M30LN20-M1-B1E2B-M30LN20-M1-B2PNP30mm20mm12-24V
E2B-M30LN20-M1-C1E2B-M30LN20-M1-C2NPN30mm20mm12-24V
E2B-M30KS15-WP-B1 2ME2B-M30KS15-WP-B2 2MPNP30mm15mm12-24V
E2B-M30KS15-WP-C1 2ME2B-M30KS15-WP-C2 2MNPN30mm15mm12-24V
E2B-M30LS15-WP-B1 2ME2B-M30LS15-WP-B2 2MPNP30mm15mm12-24V
E2B-M30LS15-WP-C1 2ME2B-M30LS15-WP-C2 2MNPN30mm15mm12-24V
E2B-M30KS15-M1-B1E2B-M30KS15-M1-B2PNP30mm15mm12-24V
E2B-M30KS15-M1-C1E2B-M30KS15-M1-C2NPN30mm15mm12-24V
E2B-M30LS15-M1-B1E2B-M30LS15-M1-B2PNP30mm15mm12-24V
E2B-M30LS15-M1-C1E2B-M30LS15-M1-C2NPN30mm15mm12-24V
E2B-M30LN30-WP-B1 2ME2B-M30LN30-WP-B2 2MPNP30mm30mm12-24V
E2B-M30LN30-WP-C1 2ME2B-M30LN30-WP-C2 2MNPN30mm30mm12-24V
E2B-M30LN30-M1-B1E2B-M30LN30-M1-B2PNP30mm30mm12-24V
E2B-M30LN30-M1-C1E2B-M30LN30-M1-C2NPN30mm30mm12-24V

Download tài liệu cảm biến tiệm cận Omron dòng E2B Series


Datasheet Omron E2B Series

Thông tin bổ sung

Thương hiệu
Thời gian bảo hành

1 Năm

Khoảng cách phát hiện

2mm

Kích thước

8mm

Ngõ ra

NO, NPN

Điện áp ngõ vào
Series
Yêu cầu tư vấn0342 678 887(Call/Zalo)

Khu vực Miền Nam

Call: 0345 177 768 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Bắc

Call: 0384 988 968 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Trung

Call: 0374 687 899 / Chat Zalo zalo

Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành

Call: 0348 957 778 / Chat Zalo zalo

Email liên hệ

dich-vu-sua-chua-bien-tan-thiet-bi-tu-dong-hoa