Cảm biến tiệm cận Omron E2A-M18KN16-M1-C3

Mã sản phẩm: E2A-M18KN16-M1-C3
Hãng sản xuất: Omron
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

Báo giá
Mã: E2A-M18KN16-M1-C3 Danh mục: ,

E2A-M18KN16-M1-C3
Nguồn cấp: 12 – 24 VDC
Ripple (p-p): 10% max. (10 to 32 VDC)
Dòng tiêu thụ: Max. 10mA
Hình dạng: Hình trụ, đường kính Ø18
Khoảng cách phát hiện: 1 mm ± 10%
Vật phát hiện chuẩn: 12x12x1 mm
Tần số đáp ứng: 1.000 Hz
Loại tiếp điểm: NC
Tín hiệu đầu ra: DC 3 dây NPN
Loại kết nối: M12 connector
Chất liệu vỏ bảo vệ: Đồng thau
Cấp bảo vệ: IP67

Omron E2A

Operation mode NOOperation mode NCĐường kínhKhoảng cách phát hiệnNgõ raNguồn cấp
E2A-S08KS02-WP-B1 2ME2A-S08KS02-WP-B2 2M8mm2mmPNP12-24VDC
E2A-S08KS02-WP-C1 2ME2A-S08KS02-WP-C2 2M8mm2mmNPN12-24VDC
E2A-S08LS02-WP-B1 2ME2A-S08LS02-WP-B2 2M8mm2mmPNP12-24VDC
E2A-S08LS02-WP-C1 2ME2A-S08LS02-WP-C2 2M8mm2mmNPN12-24VDC
E2A-S08KS02-M1-B1E2A-S08KS02-M1-B28mm2mmPNP12-24VDC
E2A-S08KS02-M1-C1E2A-S08KS02-M1-C28mm2mmNPN12-24VDC
E2A-S08LS02-M1-B1E2A-S08LS02-M1-B28mm2mmPNP12-24VDC
E2A-S08LS02-M1-C1E2A-S08LS02-M1-C28mm2mmNPN12-24VDC
E2A-M08KS02-M1-B1E2A-M08KS02-M1-B28mm2mmPNP12-24VDC
E2A-M08KS02-M1-C1E2A-M08KS02-M1-C28mm2mmNPN12-24VDC
E2A-M08LS02-M1-B1E2A-M08LS02-M1-B28mm2mmPNP12-24VDC
E2A-M08LS02-M1-C1E2A-M08LS02-M1-C28mm2mmNPN12-24VDC
E2A-S08KS02-M5-B1E2A-S08KS02-M5-B28mm2mmPNP12-24VDC
E2A-S08KS02-M5-C1E2A-S08KS02-M5-C28mm2mmNPN12-24VDC
E2A-S08LS02-M5-B1E2A-S08LS02-M5-B28mm2mmPNP12-24VDC
E2A-S08LS02-M5-C1E2A-S08LS02-M5-C28mm2mmNPN12-24VDC
E2A-S08KN04-WP-B1 2ME2A-S08KN04-WP-B2 2M8mm4mmPNP12-24VDC
E2A-S08KN04-WP-C1 2ME2A-S08KN04-WP-C2 2M8mm4mmNPN12-24VDC
E2A-S08LN04-WP-B1 2ME2A-S08LN04-WP-B2 2M8mm4mmPNP12-24VDC
E2A-S08LN04-WP-C1 2ME2A-S08LN04-WP-C2 2M8mm4mmNPN12-24VDC
E2A-S08KN04-M1-B1E2A-S08KN04-M1-B28mm4mmPNP12-24VDC
E2A-S08KN04-M1-C1E2A-S08KN04-M1-C28mm4mmNPN12-24VDC
E2A-S08LN04-M1-B1E2A-S08LN04-M1-B28mm4mmPNP12-24VDC
E2A-S08LN04-M1-C1E2A-S08LN04-M1-C28mm4mmNPN12-24VDC
E2A-M08KN04-M1-B1E2A-M08KN04-M1-B28mm4mmPNP12-24VDC
E2A-M08KN04-M1-C1E2A-M08KN04-M1-C28mm4mmNPN12-24VDC
E2A-M08LN04-M1-B1E2A-M08LN04-M1-B28mm4mmPNP12-24VDC
E2A-M08LN04-M1-C1E2A-M08LN04-M1-C28mm4mmNPN12-24VDC
E2A-S08KN04-M5-B1E2A-S08KN04-M5-B28mm4mmPNP12-24VDC
E2A-S08KN04-M5-C1E2A-S08KN04-M5-C28mm4mmNPN12-24VDC
E2A-S08LN04-M5-B1E2A-S08LN04-M5-B28mm4mmPNP12-24VDC
E2A-S08LN04-M5-C1E2A-S08LN04-M5-C28mm4mmNPN12-24VDC
E2A-M12KS04-WP-B1 2ME2A-M12KS04-WP-B2 2M12mm4mmPNP12-24VDC
E2A-M12KS04-WP-C1 2ME2A-M12KS04-WP-C2 2M12mm4mmNPN12-24VDC
E2A-M12LS04-WP-B1 2ME2A-M12LS04-WP-B2 2M12mm4mmPNP12-24VDC
E2A-M12LS04-WP-C1 2ME2A-M12LS04-WP-C2 2M12mm4mmNPN12-24VDC
E2A-M12KS04-M1-B1E2A-M12KS04-M1-B212mm4mmPNP12-24VDC
E2A-M12KS04-M1-C1E2A-M12KS04-M1-C212mm4mmNPN12-24VDC
E2A-M12LS04-M1-B1E2A-M12LS04-M1-B212mm4mmPNP12-24VDC
E2A-M12LS04-M1-C1E2A-M12LS04-M1-C212mm4mmNPN12-24VDC
E2A-M12KN08-WP-B1 2ME2A-M12KN08-WP-B2 2M12mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M12KN08-WP-C1 2ME2A-M12KN08-WP-C2 2M12mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M12LN08-WP-B1 2ME2A-M12LN08-WP-B2 2M12mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M12LN08-WP-C1 2ME2A-M12LN08-WP-C2 2M12mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M12KN08-M1-B1E2A-M12KN08-M1-B212mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M12KN08-M1-C1E2A-M12KN08-M1-C212mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M12LN08-M1-B1E2A-M12LN08-M1-B212mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M12LN08-M1-C1E2A-M12LN08-M1-C212mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M18KS08-WP-B1 2ME2A-M18KS08-WP-B2 2M18mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M18KS08-WP-C1 2ME2A-M18KS08-WP-C2 2M18mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M18LS08-WP-B1 2ME2A-M18LS08-WP-B2 2M18mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M18LS08-WP-C1 2ME2A-M18LS08-WP-C2 2M18mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M18KS08-M1-B1E2A-M18KS08-M1-B218mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M18KS08-M1-C1E2A-M18KS08-M1-C218mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M18LS08-M1-B1E2A-M18LS08-M1-B218mm8mmPNP12-24VDC
E2A-M18LS08-M1-C1E2A-M18LS08-M1-C218mm8mmNPN12-24VDC
E2A-M18KN16-WP-B1 2ME2A-M18KN16-WP-B2 2M18mm16mmPNP12-24VDC
E2A-M18KN16-WP-C1 2ME2A-M18KN16-WP-C2 2M18mm16mmNPN12-24VDC
E2A-M18LN16-WP-B1 2ME2A-M18LN16-WP-B2 2M18mm16mmPNP12-24VDC
E2A-M18LN16-WP-C1 2ME2A-M18LN16-WP-C2 2M18mm16mmNPN12-24VDC
E2A-M18KN16-M1-B1E2A-M18KN16-M1-B218mm16mmPNP12-24VDC
E2A-M18KN16-M1-C1E2A-M18KN16-M1-C218mm16mmNPN12-24VDC
E2A-M18LN16-M1-B1E2A-M18LN16-M1-B218mm16mmPNP12-24VDC
E2A-M18LN16-M1-C1E2A-M18LN16-M1-C218mm16mmNPN12-24VDC
E2A-M30KS15-WP-B1 2ME2A-M30KS15-WP-B2 2M30mm15mmPNP12-24VDC
E2A-M30KS15-WP-C1 2ME2A-M30KS15-WP-C2 2M30mm15mmNPN12-24VDC
E2A-M30LS15-WP-B1 2ME2A-M30LS15-WP-B2 2M30mm15mmPNP12-24VDC
E2A-M30LS15-WP-C1 2ME2A-M30LS15-WP-C2 2M30mm15mmNPN12-24VDC
E2A-M30KS15-M1-B1E2A-M30KS15-M1-B230mm15mmPNP12-24VDC
E2A-M30KS15-M1-C1E2A-M30KS15-M1-C230mm15mmNPN12-24VDC
E2A-M30LS15-M1-B1E2A-M30LS15-M1-B230mm15mmPNP12-24VDC
E2A-M30LS15-M1-C1E2A-M30LS15-M1-C230mm15mmNPN12-24VDC
E2A-M30KN20-WP-B1 2ME2A-M30KN20-WP-B2 2M30mm20mmPNP12-24VDC
E2A-M30KN20-WP-C1 2ME2A-M30KN20-WP-C2 2M30mm20mmNPN12-24VDC
E2A-M30LN30-WP-B1 2ME2A-M30LN30-WP-B2 2M30mm30mmPNP12-24VDC
E2A-M30LN30-WP-C1 2ME2A-M30LN30-WP-C2 2M30mm30mmNPN12-24VDC
E2A-M30KN20-M1-B1E2A-M30KN20-M1-B230mm20mmPNP12-24VDC
E2A-M30KN20-M1-C1E2A-M30KN20-M1-C230mm20mmNPN12-24VDC
E2A-M30LN30-M1-B1E2A-M30LN30-M1-B230mm30mmPNP12-24VDC
E2A-M30LN30-M1-C1E2A-M30LN30-M1-C230mm30mmNPN12-24VDC

Download tài liệu cảm biến tiệm cận Omron dòng E2A Series


Datasheet Omron E2A Series

Thông tin bổ sung

Thương hiệu
Thời gian bảo hành

1 Năm

Ngõ ra

NC, NO, NPN

Điện áp ngõ vào
Kích thước

18mm

Khoảng cách phát hiện

16mm

Series
Yêu cầu tư vấn0342 678 887(Call/Zalo)

Khu vực Miền Nam

Call: 0345 177 768 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Bắc

Call: 0384 988 968 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Trung

Call: 0374 687 899 / Chat Zalo zalo

Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành

Call: 0348 957 778 / Chat Zalo zalo

Email liên hệ

dich-vu-sua-chua-bien-tan-thiet-bi-tu-dong-hoa