(0)
Thương hiệu
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Số cực
Dòng điện
Tham khảo thêm: , , ,
Series phổ biến: BKJ63N, BKN-b, BKN