(0)
Thương hiệu
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Số cực
Dòng điện
Dòng rò
Thương hiệu phổ biến: ,  
Series bán chạy: ,