(0)
Thương hiệu
Công suất
Điện áp ngõ vào
Điện áp ngõ ra
Thương hiệu phổ biến: , , , , , ,  , Delta
Loại kinh tế: , , , , VFD-E
Loại tiêu chuẩn: , C2000, C2000 Plus, CH2000
Cho Quạt và Bơm: , CP2000
Ngành dệt:
Ngành nhựa:
Thang máy: