Cảm biến tiệm cận Omron E2E-S05S12-WC-B2 5M

Mã sản phẩm: E2E-S05S12-WC-B2 5M
Hãng sản xuất: Omron
Công nghệ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng

Báo giá
Mã: E2E-S05S12-WC-B2 5M Danh mục: ,

Shielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)

Omron EXE (Small-diameter)

Model NumberDescription
E2E-C03N02-CJ-B1 0.3MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03N02-CJ-B2 0.3MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03N02-CJ-C1 0.3MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03N02-CJ-C2 0.3MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03N02-WC-B1 2MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03N02-WC-B1 5MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C03N02-WC-B2 2MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03N02-WC-B2 5MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C03N02-WC-C1 2MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03N02-WC-C1 5MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C03N02-WC-C2 2MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03N02-WC-C2 5MUnshielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03SR8-CJ-B2 0.3MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03SR8-CJ-C1 0.3MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03SR8-CJ-C2 0.3MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C03SR8-WC-B1 2MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03SR8-WC-B1 5MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C03SR8-WC-B2 2MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03SR8-WC-B2 5MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C03SR8-WC-C1 2MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03SR8-WC-C1 5MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C03SR8-WC-C2 2MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C03SR8-WC-C2 5MShielded, Cylinder type 3 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04N03-CJ-B1 0.3MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04N03-CJ-B2 0.3MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04N03-CJ-C1 0.3MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04N03-CJ-C2 0.3MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04N03-MC-B1Unshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C04N03-MC-B2Unshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C04N03-MC-C1Unshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C04N03-MC-C2Unshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C04N03-WC-B1 2MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04N03-WC-B1 5MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04N03-WC-B2 2MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04N03-WC-B2 5MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04N03-WC-C1 2MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04N03-WC-C1 5MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04N03-WC-C2 2MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04N03-WC-C2 5MUnshielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04S12-CJ-B1 0.3MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04S12-CJ-B2 0.3MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04S12-CJ-C1 0.3MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04S12-CJ-C2 0.3MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C04S12-MC-B1Shielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C04S12-MC-B2Shielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C04S12-MC-C1Shielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C04S12-MC-C2Shielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C04S12-WC-B1 2MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04S12-WC-B1 5MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04S12-WC-B2 2MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04S12-WC-B2 5MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04S12-WC-C1 2MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04S12-WC-C1 5MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C04S12-WC-C2 2MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C04S12-WC-C2 5MShielded, Cylinder type 4 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06N04-CJ-B1 0.3MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06N04-CJ-B2 0.3MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06N04-CJ-C1 0.3MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06N04-CJ-C2 0.3MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06N04-MC-B1Unshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C06N04-MC-B2Unshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C06N04-MC-C1Unshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C06N04-MC-C2Unshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C06N04-WC-B1 2MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06N04-WC-B1 5MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06N04-WC-B2 2MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06N04-WC-B2 5MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06N04-WC-C1 2MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06N04-WC-C1 5MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06N04-WC-C2 2MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06N04-WC-C2 5MUnshielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 4 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06S02-CJ-B1 0.3MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06S02-CJ-B2 0.3MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06S02-CJ-C1 0.3MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06S02-CJ-C2 0.3MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-C06S02-MC-B1Shielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C06S02-MC-B2Shielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, M8 connector models
E2E-C06S02-MC-C1Shielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C06S02-MC-C2Shielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, M8 connector models
E2E-C06S02-WC-B1 2MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06S02-WC-B1 5MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06S02-WC-B2 2MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06S02-WC-B2 5MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06S02-WC-C1 2MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06S02-WC-C1 5MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-C06S02-WC-C2 2MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-C06S02-WC-C2 5MShielded, Cylinder type 6.5 dia., DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04N02-CJ-B1 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04N02-CJ-B2 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04N02-CJ-C1 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04N02-CJ-C2 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04N02-WC-B1 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04N02-WC-B1 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04N02-WC-B2 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04N02-WC-B2 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04N02-WC-C1 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04N02-WC-C1 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04N02-WC-C2 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04N02-WC-C2 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04SR8-CJ-B1 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04SR8-CJ-B2 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04SR8-CJ-C1 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04SR8-CJ-C2 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S04SR8-WC-B1 2MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04SR8-WC-B1 5MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04SR8-WC-B2 2MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04SR8-WC-B2 5MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04SR8-WC-C1 2MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04SR8-WC-C1 5MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S04SR8-WC-C2 2MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S04SR8-WC-C2 5MShielded, Cylinder type (with screw) M4, DC Three-wires models, Sensing distance 0.8 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05N03-CJ-B2 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05N03-CJ-C1 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05N03-CJ-C2 0.3MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05N03-MC-B1Unshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, M8 connector models
E2E-S05N03-MC-B2Unshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, M8 connector models
E2E-S05N03-MC-C1Unshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, M8 connector models
E2E-S05N03-MC-C2Unshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, M8 connector models
E2E-S05N03-WC-B1 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05N03-WC-B1 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05N03-WC-B2 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05N03-WC-B2 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05N03-WC-C1 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05N03-WC-C1 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05N03-WC-C2 2MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05N03-WC-C2 5MUnshielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 3 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05S12-CJ-B1 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05S12-CJ-B2 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05S12-CJ-C1 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05S12-CJ-C2 0.3MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired M8 connector models (0.3 m)
E2E-S05S12-MC-B1Shielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, M8 connector models
E2E-S05S12-MC-B2Shielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, M8 connector models
E2E-S05S12-MC-C1Shielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, M8 connector models
E2E-S05S12-MC-C2Shielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, M8 connector models
E2E-S05S12-WC-B1 2MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05S12-WC-B1 5MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05S12-WC-B2 2MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05S12-WC-B2 5MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, PNP open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05S12-WC-C1 2MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05S12-WC-C1 5MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NO, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)
E2E-S05S12-WC-C2 2MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E2E-S05S12-WC-C2 5MShielded, Cylinder type (with screw) M5, DC Three-wires models, Sensing distance 1.2 mm ±10%, NC, NPN open collector, Pre-wired models (5 m)

Cách lựa chọn cảm biến tiệm cận Omron E2E Series


Cách lựa chọn cảm biến tiệm cận Omron E2E Series

Download tài liệu sử dụng cảm biến tiệm cận Omron E2E Series


Datasheet Omron E2E Series

Thông tin bổ sung

Thương hiệu
Thời gian bảo hành

1 Năm

Series
Yêu cầu tư vấn0342 678 887(Call/Zalo)

Khu vực Miền Nam

Call: 0345 177 768 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Bắc

Call: 0384 988 968 / Chat Zalo zalo

Khu vực Miền Trung

Call: 0374 687 899 / Chat Zalo zalo

Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành

Call: 0348 957 778 / Chat Zalo zalo

Email liên hệ

dich-vu-sua-chua-bien-tan-thiet-bi-tu-dong-hoa