(0)
Thương hiệu
Dòng cắt
Điện áp ngõ vào
Số cực
Dòng điện
Thương hiệu nổi bật: , , , , ,
Series: NXB-63, NXB-125